LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT
TỈNH LÂM ĐỒNG
Số 2A Trần Hưng Đạo - Phường 3 - Thành phố Đà Lạt - Điện thoai: 0263.3533247 - Email: lienhiephoilamdong@gmail.com
06 tháng 4 năm 2022

Kế hoạch tổ chức Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi...

Kế hoạch tổ chức Cuộc thi lần thứ 18 năm 2022[Chi tiết]

18 tháng 3 năm 2022

GIẢI PHÁP HỆ THỐNG CẢNH BÁO BẢO VỆ RỪNG

Tác giả: Nguyễn Lê Quang Trực, Nguyễn Đức Bảo Lâm. Giải nhất Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Lâm Đồng lần thứ 17 năm 2021.[Chi tiết]

15 tháng 3 năm 2022

GIẢI PHÁP SẢN XUẤT GỖ ÉP MSF TỪ VỎ HẠT MACADAMIA

Tác giả: Trần Đại Nghĩa, Nguyễn Thị Anh Thư. Giải nhất Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Lâm Đồng lần thứ 17 năm 2021.[Chi tiết]

03 tháng 3 năm 2022

GIẢI PHÁP ĐIỀU CHẾ CỒN KHÔ TỪ DẦU ĂN ĐÃ QUA SỬ DỤNG

Tác giả: Lê Trần Hùng, Đậu Cẩm Tú. Giải nhất Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Lâm Đồng lần thứ 17 năm 2021.[Chi tiết]

« 1 2 3 »