LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT
TỈNH LÂM ĐỒNG
Số 2A Trần Hưng Đạo - Phường 3 - Thành phố Đà Lạt - Điện thoai: 0263.3533247 - Email: lienhiephoilamdong@gmail.com
25 tháng 9 năm 2023

Triển khai các giải pháp xây dựng giao thông thông minh

Đề án Xây dựng TP Đà Lạt trở thành thành phố thông minh đã được UBND tỉnh phê duyệt, ngành Giao thông Lâm Đồng được giao chủ trì triển khai một số giải pháp về giao thông thông minh trên nền tảng công nghệ dùng chung cho thành phố...[Chi tiết]

22 tháng 9 năm 2023

2 vùng sinh thái phát triển dược liệu ở Di Linh

Với khoảng 84.000 ha diện tích rừng và 67.000 ha đất canh tác nông nghiệp phân bố theo các tiểu vùng khí hậu đặc trưng, huyện Di Linh xác định đây là điều kiện vô cùng thuận lợi để phát triển các chủng loại dược liệu giá trị cao,...[Chi tiết]

21 tháng 9 năm 2023

Chuyển đổi số trong nông nghiệp công nghệ cao ở Đà Lạt

Để thúc đẩy các hợp tác xã chuyển đổi số [Chi tiết]

21 tháng 9 năm 2023

Cập nhật dự án ưu tiên đầu tư vào Đồ án Quy hoạch tỉnh

Để đảm bảo triển khai các thủ tục thu hút, kêu gọi nhà đầu tư thực hiện các dự án ưu tiên đầu tư thời kỳ 2021 - 2030 trên địa bàn tỉnh ngay sau khi Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đồ án Quy hoạch tỉnh, UBND tỉnh vừa có văn...[Chi tiết]

« 1 2 3 4 5 »