LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT
TỈNH LÂM ĐỒNG
Số 2A Trần Hưng Đạo - Phường 3 - Thành phố Đà Lạt - Điện thoai: 0263.3533247 - Email: lienhiephoilamdong@gmail.com

Trường Đại học Đà Lạt

Trường Đại học Đà Lạt

Trường Đại học Yersin

Trường Đại học Yersin

Viện Nghiên cứu hạt nhân Đà Lạt

Viện Nghiên cứu hạt nhân Đà Lạt

Công ty Vắc xin Pasteur Đà Lạt

Công ty Vắc xin Pasteur Đà Lạt

Viện Nghiên cứu Khoa học Tây Nguyên

Viện Nghiên cứu Khoa học Tây Nguyên

Trung tâm nghiên cứu khoai tây, rau và hoa

Trung tâm nghiên cứu khoai tây, rau hà hoa

Viện Khoa học lâm nghiệp Nam Trung Bộ và Tây Nguyên

Viện Khoa học lâm nghiệp Nam Trung Bộ và Tây Nguyên

Chi cục trồng trọt và bảo vệ thực vật

Chi cục trồng trọt và bảo vệ thực vật

Trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng

Trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng

Trường Cao đẳng Nghề Đà Lạt

Trường Cao đẳng Nghề Đà Lạt

Trung tâm Ưng dụng kỹ thuật hạt nhân trong CN

Trung tâm Ưng dụng kỹ thuật hạt nhân trong CN

Trường Chính trị tỉnh Lâm Đồng

Trường Chính trị tỉnh Lâm Đồng

Trường Cao đẳng sư phạm Đà Lạt

Trường Cao đẳng sư phạm Đà Lạt

Trường Cao đẳng y tế Lâm Đồng

Trường Cao đẳng y tế Lâm Đồng