LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT
TỈNH LÂM ĐỒNG
Số 2A Trần Hưng Đạo - Phường 3 - Thành phố Đà Lạt - Điện thoai: 0263.3533247 - Email: lienhiephoilamdong@gmail.com
02 tháng 8 năm 2021

Hội Dược liệu Lâm Đồng kỷ niệm 10 năm thành lập

Hội Dược liệu Lâm Đồng kỷ niệm 10 năm thành lập[Chi tiết]

02 tháng 8 năm 2021

Trao 17 giải sáng tạo khoa học - kỹ thuật năm 2018

Trao 17 giải sáng tạo khoa học - kỹ thuật năm 2018[Chi tiết]

23 tháng 4 năm 2021

Ngưỡng mộ mô hình cam Canh trên đất Lâm Đồng, thu hơn tỷ...

Nhờ mạnh dạn đưa cây cam đường Canh vào canh tác trên vùng đất đỏ bazan, áp dụng KHKT trong quá trình canh tác, nông dân xã Đan Phượng (huyện Lâm Hà, Lâm Đồng) có thu nhập hàng tỷ đồng. [Chi tiết]

02 tháng 8 năm 2021

Đại hội Hội Khoa học Tâm lý – Giáo dục tỉnh Lâm Đồng...

Đại hội Hội Khoa học Tâm lý – Giáo dục tỉnh Lâm Đồng lần IV, nhiệm kỳ 2017 – 2022:[Chi tiết]

« 1 2 3 »